เกี่ยวกับเรา

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. คุณสุภาพ          มีธรรม  กรรมการบริษัท
2. คุณปัสสี            มีธรรม  กรรมการ
3. คุณธรรมรัตน์    มีธรรม  ประธานกรรมการบริษัท

บริษัทได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิก กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
1. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี (อ.เดชอุดม) กระทรวงมหาดไทย  
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) แห่งประเทศไทย
5. หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
6. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation of Thai SME)
7. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

บัญชีธนาคารบริษัท ชื่อบัญชี “บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด”
1. บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา เดชอุดม ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 317-0-58313-1
2. บัญชีธนาคารออมสิน สาขา ดอนมดแดง ประเภทเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020286921034
3. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เดชอุดม ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 916-225771-7
4. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เดชอุดม ประเภทเดินสะพัด เลขที่บัญชี 916-300277-5

 

Powered by MakeWebEasy.com