สมัครตัวแทนจำหน่าย

ผู้ที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ดังนี้

  1. กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.tmasianfood.com 
  2. เลือกหัวข้อเมนู แล้วคลิก สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
  3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ประมาณ 2-3 วันทำการ บริษัทจะติดต่อท่านตามรายละเอียดที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในระบบ


ข้อมูลจากฝ่ายการตลาด
บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
โทร. 063-5838388