บันทึก video การอธิบาย เกี่ยวกับปลาทู

ฟังชัดๆ อีกครั้ง ปลาทู อร่อยที่สุด