คำสั่งบริษัทฯ ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Last updated: Mar 25, 2020  |  367 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

คำสั่งบริษัทฯ ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ