รหัสผลิตภัณฑ์ OTOP (ปลาทูหอม)

Last updated: Mar 25, 2020  |  643 จำนวนผู้เข้าชม  |  ปลาทูหอม

รหัสผลิตภัณฑ์ OTOP (ปลาทูหอม)

อ้างถึง หนังสือที่ 0819/411 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
(สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี)
 
รหัสผู้ประกอบการ OTOP คือ 340700277
 
บริษัทคำนึงถึงชุมชนเป็นสำคัญเพราะเรามีพื้นฐานชีวิต คือ ชาวไร่ชาวนา บริษัทจึงตระหนักให้สินค้าเราเป็น OTOP เพราะบริษัทผลิตสินค้าจากธรรมชาติ 100% และสนับสนุนการมีอาชีพของคน ในชุมชน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของเราทุกคน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง