นโยบายความเป็นส่วนตัว

Last updated: Oct 10, 2020  |  1103 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ประกาศบริษัทฯ เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับที่ 1"รายละเอียด"

2. ประกาศความเป็นส่วนตัว เรื่อง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 (Privacy notice) ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2563  "รายละเอียด"

จบข้อความ

 

บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
โทร. 092-2769292