การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง TMASIANFOOD และ UBR UBI

Last updated: Mar 25, 2020  |  473 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวทั่วไป Update !!

การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง TMASIANFOOD และ UBR UBI

     วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด ร่วมกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสินค้า และอาคารผลิตหลังใหม่ แบรนด์ แม่ละมัย ในนามบริษัท TMASIANFOOD ใคร่ขอขอบพระคุณคณะทีมงานจาก UBR UBI เป็นอย่างสูง ในการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อการพัฒนาและต่อยอดสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

โทร. 090-9934750