การประชุมหารือ เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและบริการ T.M.ASIANFOOD

Last updated: Jan 16, 2020  |  501 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวทั่วไป Update !!

การประชุมหารือ เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและบริการ T.M.ASIANFOOD

      วันนี้ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. หน่วยประสานงานจาก ITAP มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมหารือ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและอาคารผลิตอาหาร ให้กับคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงาน บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       ในการนี้ ในนามบริษัท ใคร่ขอขอบพระคุณคณะทีมอาจารย์ และทีมงาน จากหน่วยงาน ITAP มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอย่างสูงในการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวข้างต้น.......