การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง เพื่อนำส่งข้อมูลและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

Last updated: Jan 16, 2020  |  402 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง เพื่อนำส่งข้อมูลและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

       วันนี้ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. นายธนวันต์  นพกิตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม เพื่อนำส่งข้อมูลและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.......