“เทศบาลหนองคาย” โชว์พัฒนาเมือง ไฟฟ้ามุดดิน-ลานวัฒนธรรมริมฝั่งโขง

Last updated: 16 ม.ค. 2563  |  1069 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“เทศบาลหนองคาย” โชว์พัฒนาเมือง ไฟฟ้ามุดดิน-ลานวัฒนธรรมริมฝั่งโขง

     (ภาพ: รูปปั้นพญานาค 2 องค์ บริเวณถนนริมโขง หน้าวัดลำดวน อ.เมือง จ.หนองคาย ที่ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองคาย จัดสร้างขึ้นเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัด ที่คนไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึก.)

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จะเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่มีการพัฒนาเมืองแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา รวมทั้งเรื่องสังคมและเศรษฐกิจ

     เทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมืองหนองคาย ก็เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาเมืองแบบก้าวกระโดดเช่นกัน

     ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศลาว มีเพียงแม่น้ำโขงขวางกั้น ทำให้เศรษฐกิจของที่นี่ดีวันดีคืน


     “กลุ่มหนองคายก้าวหน้า” ภายใต้การนำทัพของ นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และ นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

     นับตั้งแต่ “กลุ่มหนองคายก้าวหน้า” เข้ามาบริหารงาน เทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อเดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา ทำให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจนเป็นที่ยอมรับของประชาชน

     นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารชุดนี้ได้เริ่มทำงานทันทีที่ได้รับโอกาสจากประชาชน โดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมไปแล้วหลากหลาย ซึ่งสิ่งที่ภาคภูมิใจในโครงการที่ผ่านมา เห็นจะเป็น ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่ชุมชนตลาดท่าเสด็จไปจนถึงพระธาตุหล้าหนอง ระยะทาง 2,296 เมตร

   

     จากเดิมเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง มีราวกั้นธรรมดา ได้พลิกโฉมให้เป็นลานกว้าง ยื่นไปริมตลิ่งทำให้ได้พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จัดงานประเพณี งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย โดยใช้งบประมาณร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองหนองคาย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินกันนับร้อยล้านบาท

     ขณะนี้ได้ดำเนินการเกือบเสร็จครบทุกเส้นทาง เหลือแค่อีกเพียง 600 เมตรก็จะแล้วเสร็จ และอนาคตจะขยายด้านเหนือน้ำโขงจากท่าน้ำวัดหายโศกศาลเจ้าแม่สองนางไปจนถึงซอยท่าค่าย และด้านใต้น้ำโขง จากชุมชนวัดธาตุถึงชุมชนสวนอ้อย

     เมื่อเสร็จทุกเส้นทาง ลานวัฒนธรรมริมโขง จะมีขนาดใหญ่ขึ้น สวยงามขึ้น ด้วยการจัดการบ้านเมืองให้สะอาด สวยงาม เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก ซึ่ง เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการนำสายไฟ สายเคเบิลลงดิน


     โดยเริ่มดำเนินการจากซอยเวียดนามอนุสรณ์ถึงวัดโพธิ์ชัย ระยะทาง 1.9 กม. ขยายไปอีก 5 เฟส คือ จากวัดโพธิ์ชัย-มูลนิธิสว่าง-คงคาธรรมสถาน, สี่แยกดอนแดงถึงสี่แยกหายโศก, สี่แยกหายโศกถึงบ้านผู้แทนชื่น, จากบ้านผู้แทนชื่นถึงตลาดวัดธาตุ และสวนสาธารณะหายโศกถึงถนนมีชัยตลอดทั้งสาย ใช้งบประมาณ 120 ล้านบาท

     ขณะนี้มีการจ่ายเงินให้การไฟฟ้าฯแล้ว 32 ล้านบาท และจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกลางเดือน พ.ย.นี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วเขตเทศบาลเมืองหนองคายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในระยะเวลา 3 ปีต้องแล้วเสร็จ

     นายวีระชัยโชค กล่าวอีกว่า ไม่เฉพาะแค่โครงการนี้เท่านั้น ยังมีโครงการอื่นๆ ที่เทศบาลให้การดูแล ทั้งการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน เช่น งานเทศกาลแห่บั้งไฟ, แห่เทียนพรรษา


     เดิมเทศบาลจะให้เงินอุดหนุนแก่ชุมชนเพื่อให้ทุกชุมชนจัดริ้วขบวนแห่มาร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม แต่ในระยะหลังถูก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วง และให้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

     ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถจ่ายเงินให้ชุมชนแบบเดิมได้ รูปแบบจึงเปลี่ยนเป็นการจ้างออร์กาไนซ์มาจัดให้แต่ละชุมชน ทุกคนจึงไม่มีส่วนร่วมเหมือนแต่ก่อน ซึ่งขัดกับนโยบายของการบริหารงานที่ต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีโดยชุมชนมีส่วนร่วม อยากให้มีการพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบตรงนี้ด้วย

     สำหรับโครงการในอนาคต เทศบาลเมืองหนองคาย กำลังจะดำเนินการจัดทำ ลานเกจิ 5 อริยสงฆ์ ด้วยการทำรูปปั้นเสมือนจริงของเหล่าอริยสงฆ์มาประดิษฐานที่ริมแม่น้ำโขง เช่น หลวงปู่เทสก์,หลวงปู่มั่น เป็นต้น เตรียมขออนุญาตทางวัดต่างๆ เพื่อดำเนินการในรูปแบบสะสมแรงศรัทธาของแต่ละภาคได้มีส่วนร่วมกันบริจาคกับทางเทศบาลเมืองหนองคาย


     เพื่อเป็นการสร้างแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ เช่นเดียวกับ โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬา ที่ชุมชนดอนสวรรค์กำลังพิจารณาก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงยิมเนเซียมส่วนสวนสาธารณะหนองถิ่น จะมีการก่อสร้างสระว่ายน้ำ และหอสูงเป็นจุดชมวิว ความสูงประมาณ 59 เมตร ทั้งหมดนี้ใช้งบประมาณอย่างน้อย 120 ล้านบาท

     “อยากเนรมิตพื้นที่หลายแห่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น สร้างพญานาคเคลื่อนไหวได้ หรือทำน้ำพุเต้นระบำบริเวณตลาดท่าเสด็จ ใช้ความได้เปรียบที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขงมาให้เกิดประโยชน์ เป็นการปลุกตลาดท่าเสด็จ เพื่อเรียกนักท่องเที่ยวให้มาเยือนหนองคาย เหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากจะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัดหนองคายให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด อยากให้หนองคายก้าวไปข้างหน้า” นายวีระชัยโชค กล่าวในตอนท้าย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ไทยรัฐ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้