การพัฒนาธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 2 / 2562

Last updated: Mar 25, 2020  |  285 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวทั่วไป Update !!

การพัฒนาธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 2 / 2562

     วันนี้ 30 ตุลาคม 2562 นายธรรมรัตน์ มีธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 2 / 2562 ณ ห้อง 3-0301 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี


     โดยเนื้อหาโดยสรุป เกี่ยวกับด้านการพัฒนาธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจค้าปลีก และการไขรหัสความสำเร็จสู่ธุรกิจค้าปลีกแบรนด์ "สุทธิลักษณ์" เป็นต้นบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
www.tmasianfood.com