ประกาศบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

Last updated: Mar 25, 2020  |  385 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

ประกาศบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

ประกาศบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
ที่ 10 / 2562
เรื่อง วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563
____________________________________________

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

 

 บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
www.tmasianfood.com