แบงก์ชาติหาคนทำงาน รับสมัครหัวหน้า รปภ. เงินเดือนเริ่มต้น 37,200 บาท

Last updated: 16 ม.ค. 2563  |  1613 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แบงก์ชาติหาคนทำงาน รับสมัครหัวหน้า รปภ. เงินเดือนเริ่มต้น 37,200 บาท

     ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผ่านระบบออนไลน์ หนึ่งในนั้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,200 บาท ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 ธ.ค. 2562

     สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี เคยเป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ร้อยตำรวจเอก มีประสบการณ์ด้านการปกครองบังคับบัญชา (คุมกำลังพลติดอาวุธ) หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือด้านการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการข่าว หรือด้านการสืบสวนสอบสวน หรือด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี

     ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบหลักช่วยผู้บริหารทีม ปกครองบังคับบัญชา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส (ควบ) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยจัดจ้าง (Contract Out) และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงช่วยผู้บริหารทีมสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และวางแผนงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่และทรัพย์สิน ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เพื่อรองรับความเสี่ยงและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในพื้นที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ

     นอกจากนี้มีหน้าที่ควบคุมดูแล ประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง และเฝ้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานด้านธนบัตร, การควบคุมดูแล สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ เส้นทาง/การจราจร/จุดพัก/จุดจอดฉุกเฉิน ของขบวนรถขนส่งธนบัตรและทรัพย์สินมีค่า และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเส้นทาง, จัดทำ ปรับปรุง และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น การป้องกันระงับอัคคีภัย แผ่นดินไหว การก่อวินาศกรรมหรือการถูกโจมตีด้วยอาวุธ การอพยพพนักงานทางน้ำ ฯลฯ, ช่วยผู้บริหารทีมแนะแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน และเป็นวิทยากรนำเสนอ/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป


     ขณะเดียวกันต้องช่วยวางแผน ประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดูแลอำนวยความสะดวกและอารักขาบุคคลสำคัญ ผู้บริหารระดับสูงหรือแขกพิเศษของธนาคาร การประชุมที่สำคัญกับต่างประเทศ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจสอบวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ การสอบสวนกรณีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย การเจราจาต่อรอง ฯลฯ และมีความพร้อมสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา

     ทั้งนี้กำหนดสอบข้อเขียน ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน ในเดือน ธ.ค. 2562 โดยผู้สอบผ่านคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะกำหนดภายหลัง สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th โดยทาง ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนทางอีเมลให้ผู้สมัครได้ทราบทั้งผ่าน และไม่ผ่าน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ไทยรัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้