กรุงไทย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25 % ต่อปี เริ่ม 11 พ.ย.62

Last updated: Jan 16, 2020  |  440 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวทั่วไป Update !!

กรุงไทย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25 % ต่อปี เริ่ม 11 พ.ย.62

     ธนาคารกรุงไทย ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR ลง 0.25% ต่อปี หวังช่วยผู้ประกอบการลดภาระต้นทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

     นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR ลง 0.25% ต่อปี จากอัตรา 6.275% ต่อปี เหลืออัตรา 6.025% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

     โดยธนาคารหวังว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงิน มีส่วนสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ตลอดจนร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยรวม

     นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.25% ต่อปี ยกเว้นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้ารายย่อยขอขอบคุณข้อมูลจาก
ไทยรัฐ