คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค เรื่อง ไวรัสโคโรนา

Last updated: Feb 8, 2020  |  825 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวทั่วไป Update !!

คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค เรื่อง ไวรัสโคโรนา

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422
คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค หากท่านมีอาการไข้ ร่วมกับไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หลังเดินทางมาจาก เมื่องอู่ฮั่น มณลหูเป่ย ประเทศจีน ภายใน 14 วัน
โปรดแจ้งแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข