สรุปอาการโควิด-19 ระยะแรก อย่างละเอียด ตั้งแต่วันแรกว่าต่างจากไข้หวัดปกติอย่างไร?

Last updated: 20 มี.ค. 2563  |  1441 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สรุปอาการโควิด-19 ระยะแรก อย่างละเอียด ตั้งแต่วันแรกว่าต่างจากไข้หวัดปกติอย่างไร?

Recheck อาการโควิด-19 ได้ด้วยตัวเอง

     วินาทีนี้คงไม่มีใครอยากให้โรคนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง และยิ่งใครที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็มักตั้งคำถามกับตัวเองว่า “วันนี้ฉันเป็นโควิดแล้วหรือยัง” ไทยรัฐออนไลน์จึงนำวิธีการตรวจสอบอาการโควิด-19 ระยะแรก ด้วยตัวเอง รวมถึงวิธีการเข้ารับการตรวจรักษามาบอกข่าว เพื่อให้ทุกท่านได้คลายกังวลและเตรียมรับมือได้อย่างมีสติ

     เช็กอาการโควิด-19 วันต่อวัน

     ในการแสดงอาการของโรคโควิด-19 แบบวันต่อวันของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่มีภาพรวมที่เหมือนกัน 3 อย่าง คือ ช่วงแรกจะเป็นไข้สูง ช่วงกลางจะคัดจมูก มีน้ำมูกไหล และช่วงท้ายจะมีลักษณะของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้ไอ หรือ จาม โดยอาการโรคโควิด-19 ระยะแรก คล้ายคลึงกับไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่มาก จำเป็นต้องตรวจด้วยวิธีการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการเท่านั้น และเราสามารถดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโรคแบบวันต่อวัน ได้จากสถิติที่โรงพยาบาล Zhongnan จาก Wuhan University ได้ศึกษาไว้ และตีพิมพ์ใน American Medical Association ไว้ดังนี้

     วันที่ 1 :
     จากการศึกษาใน 138 ตัวอย่าง พบว่า
          - 99% ของผู้ป่วยมีอาการไข้ขึ้นสูง
          - 70% จะเหนื่อยล้ามาก
          - 59% มีอาการไอแห้ง
          - 35% มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
          - 31% หายใจลำบาก

     วันที่ 5 :
     จากการศึกษาของ Wuhan University พบว่าผู้ป่วยใน 5 วันแรกจะมีอาการหายใจลำบาก

     วันที่ 7 :
     จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการหายใจลำบากกินเวลา 12 – 13 วัน

     วันที่ 8 :
     ผู้ป่วยจะมีอาการเข้าสู่โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARDS) ทำให้ปอดรับออกซิเจนได้ไม่เพียงพอ

     วันที่ 10 :
     ผู้ป่วยจะแสดงอาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARDS) มีการศึกษาว่าผู้ป่วยที่แสดงอาการนี้ในวันที่ 10 จะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าผู้ที่แสดงอาการนี้ในวันที่ 12

     วันที่ 12 :
     บางคนมีไข้สูงกินเวลาถึง 12 วัน และมีอาการไอถึง 19 วัน

     วันที่ 22 :
     ผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 มักหายในระยะเวลา 19 – 22 วัน หลังแสดงอาการในวันแรก และแพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้

     สรุปอาการโควิด-19 วันแรก เบื้องต้นมีลักษณะอย่างไร ?


     จากการศึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน พบว่ามีผู้ป่วยที่ไม่มีอาการร้อยละ 1.2 และร้อยละ 80.9 แสดงอาการไม่รุนแรง และอาการโควิด-19 ระยะแรก มี 5 ลักษณะ ได้แก่ มีไข้ ล้า ไอ ปวดเมื่อย หายใจลำบาก ซึ่งหากครบทั้ง 5 ข้อ และเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่กรมควบคุมโรคแจ้งไว้ ก็ควรไปพบแพทย์


     อาการโควิด-19 ต่างจากไข้หวัดทั่วไปอย่างไร

     องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า โควิด-19 และไข้หวัดธรรมดา มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องไข้ และอาการผิดปกติของทางเดินหายใจ ส่วนความแตกต่างก็คือ

       - ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แสดงอาการช้ากว่าไข้หวัดอื่นๆ คนอื่นสามารถติดเชื้อจากเราในเวลา 5-6 วัน หลังพบว่าเราติดเชื้อ ส่วนไข้หวัดทั่วไปใช้เวลา 3 วัน
       - โดยปกติแล้วไข้หวัดทั่วไปจะแพร่กระจายในเด็กมาก แต่พบว่าเด็กอายุ 0-19 ปี ติดโควิด-19 น้อยกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น
       - สัดส่วนผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 แล้วแสดงอาการรุนแรงนั้น สูงกว่าไข้หวัดทั่วไป

     อย่างไรก็ดี กลุ่มที่มีความเสี่ยงว่าหากติดโควิด-19 แล้วจะแสดงอาการรุนแรง คือ เด็ก, สตรีมีครรภ์, ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงพบว่าลักษณะอาการของโรคไม่รุนแรงถึงร้อยละ 80 เพราะฉะนั้นลดความกังวลใจได้ระดับหนึ่งทีเดียว

     อาการโควิด-19 ตรวจที่ไหน

     เพื่อความสบายใจโดยเร็วที่สุด หากคุณคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ไทยรัฐออนไลน์แนะนำให้คุณเข้าไปตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาลประกันสังคม โรงพยาบาลที่มีสิทธิสวัสดิการของรัฐ เพราะโรงพยาบาลรัฐจะมีการตรวจยืนยันผล ได้แก่

       - โรงพยาบาลศิริราช
       - โรงพยาบาลรามาธิบดี
       - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
       - โรงพยาบาลราชวิถี
       - โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
       - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
       - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
       - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - โรงพยาบาลลำปาง
       - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
       - โรงพยาบาลนครปฐม

     แต่หากเดินทางไปตรวจยังโรงพยาบาลเอกชน บางแห่งยังเป็นการตรวจแบบคัดกรอง ซึ่งต้องส่งผลไปยังโรงพยาบาลรัฐที่ได้รับการรองรับผล COVID-19 อยู่ดี แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงอาการด้วย หากอาการหนักแล้วก็ควรรีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด

      และเพื่อความสะดวก สามารถหาพิกัด โรงพยาบาลรับตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วพร้อมแสดงพิกัด GPS ได้ที่ >> nostramap.com

     อาการโควิด-19 รักษาอย่างไร

     ปัจจุบัน โรงพยาบาลทั่วโลก ใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงอาการของโรคโควิด-19 เช่น ยาฆ่าเชื้อ, ยาลดไข้ ตามอาการของโรค ยกเว้นบางประเทศที่กำลังคิดค้นหรือพัฒนายาที่รักษาโควิด-19 ได้โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนก็มีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกัน

     เราควรไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจโควิด-19 เมื่อไหร่

     เราสามารถเช็กอาการโควิด-19 ระยะแรก ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ แต่หากประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงตามเกณฑ์สอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค 5 ข้อ หากมีเกณฑ์เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มนี้ ควรเข้ารับการรักษาตามสิทธิการรักษาที่มี แต่หากเลือกไปโรงพยาบาลเอกชน แม้ว่าบางแห่งจะยกเว้นค่าตรวจโควิด-19 แต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย

     หรือหากสงสัยว่าตัวเองมีอาการโควิด-19 ระยะแรก ก็สามารถตรวจโควิดด้วยตัวเอง ด้วยแอปฯ ใกล้มือหมอ ซึ่งคุณสามารถแยกโรคไข้หวัดอื่นๆ ออกจากโควิด-19 ได้เบื้องต้น

     ดังนั้นการตื่นตัวไว้นั้นก็ดี แต่อาจจะเสียเงินฟรีหากเข้าใจผิด เพราะฉะนั้นต้องมีสติอยู่บนวิจารณญาณ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจึงดีที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
1. World Health Organization : Q&A: Similarities and differences – COVID-19 and influenza
2. Fox Business : Coronavirus symptoms by the day: What to expect: studies
3. ไทยรัฐ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้