สวัสดีปีใหม่ไทย 2563 "งดรด ลดเสี่ยง โรคโควิด อยู่บ้านปลอดภัย"

Last updated: 12 เม.ย 2563  |  1696 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สวัสดีปีใหม่ไทย 2563 "งดรด ลดเสี่ยง โรคโควิด อยู่บ้านปลอดภัย"

     ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
     ภูมิหลัง สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดตั้งแต่สมัยโบราณคู่กับประเพณีตรุษ หรือที่เรียกว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ ซึ่งหมายถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้วันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันส่งท้ายปีเก่า และวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ประเพณีสงกรานต์มีระเบียบวิธีและประเพณีปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆ กระแส โลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเพณีสงกรานต์ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำ ซึ่งมีวิธีการและการขยายความหมายให้เป็นจุดขายของประเพณีสงกรานต์จนเกินจริง ตามหลักแล้วเทศกาลสงกรานต์ถูกกำหนดตามการคำนวณโดยหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ โดยวันแรกของเทศกาลซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ (ย้ายจากราศีมีนไปราศีเมษ) เรียกว่า "วันมหาสงกรานต์" วันถัดมาเรียกว่า "วันเนา" และวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชและเริ่มใช้กาลโยคประจำปีใหม่ เรียกว่า "วันเถลิงศก" จากหลักการข้างต้นนี้ ทำให้ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์มักตรงกับวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน (ยกเว้นบางปี เช่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สงกรานต์กลับมาตรงกับวันที่ ๑๓ –๑๕ เมษายน) อย่างไรก็ตาม ปฏิทินไทยในขณะนี้กำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ –๑๕ เมษายน ของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและมีความประสงค์จะให้ทุกส่วนในสังคมเห็นความสำคัญและรับรู้เนื้อหาสาระที่แท้จริงของประเพณีสงกรานต์ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ขึ้น ความเชื่อ


     สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง ประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่า การสิ้นปีประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็น ถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ปัจจุบันสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เมษายนของทุกปี ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน เพื่อให้ประชาชนที่ทำงานในต่างท้องที่ได้กลับไปยังถิ่นฐานของตน เพื่อร่วมทำบุญ เยี่ยมเยียนบุพการีและสนุกสนานกับครอบครัว เพื่อนฝูง

    
     อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
     ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็น ถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ซึ่งตำบลโนนคูณได้เห็นความ สำคัญของประเพณีสงกรานต์จึงได้จัดงานประเพณีเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. ขบวนแห่ สรงน้ำพระพุทธรูป
๒. พิธีเปิดงานและหมอลำคู่
๓. ประกวดผู้สูงอายุ สุขภาพดีและอายุยืน
๔. ฟังธรรมเทศนาและการถวายสังฆทาน
๕. รดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ
๖. รำวงโบราณผู้สูงอายุ


     ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
     ความสำคัญและคุณค่าทางสังคม จิตใจ วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน ประเพณีสงกรานต์ของชาวตำบลโนนคูณยังเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ และสามารถสืบทอดต่อเนื่องมาจน ทุกวันนี้ ก็เพราะความหมาย คุณค่า และสาระที่แฝงอยู่ คือ - คุณค่าต่อครอบครัว ทำให้เกิดความรักความผูกพันในครอบครัว เช่น สมาชิกในครอบครัวมาทำบุญร่วมกัน ลูกหลานมารดน้ำขอพรจากพ่อแม่เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ - คุณค่าต่อชุมชน เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานในชุมชน เช่น การได้มาพบปะสังสรรค์ ทำบุญร่วมกันในวัด ชมการละเล่นสนุกสนาน หรือเล่นสาดน้ำในหมู่เพื่อนฝูง คนรู้จักด้วยมิตรไมตรี - คุณค่าต่อสังคม เป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ของตนให้สะอาดหมดจดเพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความแจ่มใส เบิกบาน หรือช่วยทำความสะอาดสาธารณสถานต่าง ๆ ไม่ว่าวัดวาอาราม อาคารสถานที่ราชการ เป็นต้น - คุณค่าต่อศาสนา การทำบุญ ตักบาตรเลี้ยงพระ ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ ปฏิบัติธรรมหรือปล่อยนกปล่อยปลา เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นการปฏิบัติที่นำความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตทั้งสิ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้