ตรวจสอบสถานะจัดส่ง "หน้ากากผ้าฟรี" จากรัฐบาล เช็กแล้ว รอรับหน้าบ้านได้เลย

Last updated: Apr 25, 2020  |  474 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวทั่วไป Update !!

ตรวจสอบสถานะจัดส่ง "หน้ากากผ้าฟรี" จากรัฐบาล เช็กแล้ว รอรับหน้าบ้านได้เลย

     วิธีตรวจสอบสถานะการจัดส่ง "หน้ากากผ้าฟรี" จากรัฐบาล ผ่านเว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com กรอกข้อมูลแล้วรู้ได้เลยว่าจัดส่งถึงขั้นตอนไหน

     ภายหลัง รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลภาคอุตสาหกรรม จัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น เพื่อผลิตและแจกจ่ายให้ประชาชนสวมใส่ป้องกันเชื้อ "โควิด-19" โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนขอรับหน้ากากแต่อย่างใด โดยจัดการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


     กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,450,000 ชิ้น จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ตามจำนวนคนที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น

     กลุ่มที่ 2 ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2,500,000 ชิ้น มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัด ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

     กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่/พนักงานกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ จำนวน 2,050,000 ชิ้น ซึ่งจะได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการรับมอบหน้ากากผ้าต่อไป


     ทั้งนี้ สามารถตรวจเช็กสถานะการจัดส่งพัสดุได้ง่ายๆ ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com

2. คลิก "ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง"

3. กรอกรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (สามารถดูรหัสประจำบ้าน 11 หลัก ได้จากในทะเบียนบ้านของท่าน)

4. คลิก "ตกลง"


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม และไทยรัฐ