ประกาศคำสั่งบริษัทที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารผลิตหลังเก่า

Last updated: May 1, 2020  |  338 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

ประกาศคำสั่งบริษัทที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารผลิตหลังเก่า