ประกาศบริษัท 8/2563 ระเบียบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2563

Last updated: May 3, 2020  |  370 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

ประกาศบริษัท 8/2563 ระเบียบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2563

ประกาศบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

ที่ 8 / 2563

เรื่อง ระเบียบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2563
____________________________________________________

พื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม "คลิก"

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริการ
บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด