ประกาศ! ห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงาน ช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Last updated: 10 พ.ค. 2563  |  1145 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ! ห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงาน ช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

     ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงแรงงาน ห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงานระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

     วันที่ 10 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

     โดยระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. พ.ศ.2563 เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

     และเป็นการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
     ข้อ 2 ให้นายจ้างกับลูกจ้างปฏิบัติตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยเคร่งครัด ถ้าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ อันเกิดขึ้นในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น ได้รับการชี้ขาดจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
     ข้อ 3 ห้ามมิให้นายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงาน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
     ข้อ 4 ในกรณีที่มีการปิดงานหรือการนัดหยุดงาน อยู่ก่อนวันที่มีประกาศนี้ใช้บังคับ ให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน และให้ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงานตามปกติ ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ค.พ.ศ. 2563


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กระทรวงแรงงาน และข่าวสด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้