ประกาศคำสั่งบริษัท ที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ

Last updated: May 13, 2020  |  555 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

ประกาศคำสั่งบริษัท ที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ