ประกาศบริษัท เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพริกปลาทูหอม ปลาทูหอม พร้อมห้องสุขา จำนวน 1 งาน

Last updated: May 26, 2020  |  494 จำนวนผู้เข้าชม  |  จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพริกปลาทูหอม ปลาทูหอม พร้อมห้องสุขา จำนวน 1 งาน

ประกาศบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำพริกปลาทูหอม ปลาทูหอม พร้อมห้องสุขา จำนวน 1 งาน
__________________________

 ประกาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประกาศ (รายละเอียด)
2. เอกสารสอบราคา (รายละเอียด)
3. ขอบเขตของงาน (รายละเอียด)
4. ราคากลาง (รายละเอียด)

 

ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

โทร. 092-2769292, 063-5838388