ตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ชั้นประถมฯ 1-6 พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม

Last updated: 29 พ.ค. 2563  |  2303 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ชั้นประถมฯ 1-6 พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม

     เข้าสู่ปลายสัปดาห์ น้องๆ ประถมเริ่มเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริงด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดูผ่านออนไลน์ โหลดใบงาน แบบฝึกหัดมาทบทวนบทเรียนง่ายๆ ดังนี้

     ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 - 6
     ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป. 1 - 6

       - ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
       - ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
       - ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กด 188
       - ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
       - ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
       - ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191

     ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 186

       08.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
       09.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Nice to meet you (2)
       10.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิก และตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4
       12.30 น. : ว11101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ) * "เรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ วิทยาการคำนวณ หน่วยย่อยที่ 1 การเปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่าง"
       14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1
       15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาอังกฤษ 1
       16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1
       18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 1

     ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 187

       08.30 น. : ค12101 วิชาคณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 (โดยการนับทีละ 10 )
       09.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
       10.30 น. : อ12101 วิชาภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Hello, How Are You?
       12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
       14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2
       15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
       16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2
       18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

     ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 188

       08.30 น. : ว13101 วิชาวิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
       09.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,00
       10.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
       12.30 น. :กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
       14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 3
       15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3
       16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3
       18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

     ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 189

       08.30 น. : อ14101 วิชาภาษาอังกฤษ 4 * เรื่อง Things You Should Know About Me
       09.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย
       10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกสินค้าและบริการ 1
       12.30 น. :กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง วิธีใช้อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 1
       14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 4
       15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4
       16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
       18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)

     ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

       08.30 น. : ค15101 วิชาคณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
       09.30 น. : ท15101 วิชาภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
       10.30 น. : อ15101 วิชาภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง Hello! My Name Is Mary
       12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อ สินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและ บริการ
       14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 5
       15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 5
       16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 5
       18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

     ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

       8.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
       09.30 น. : ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่างๆ ไปใช้
       10.30 น. :กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ประโยชน์ของผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
       12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)(คอมฯ) * เรื่อง เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์แหล่งข้อมูลใกล้ตัว 1
       14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6
       15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 6
       16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
       18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)(คอมฯ)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ไทยรัฐ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้