ยินดีต้อนรับทีมที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าตรวจติดตามและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Last updated: Aug 22, 2020  |  243 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวทั่วไป Update !!

ยินดีต้อนรับทีมที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าตรวจติดตามและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์