ืnone

ผู้ที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ดังนี้

  • กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.tmasianfood.com 
  • เลือกหัวข้อเมนู แล้วคลิก แบบฟอร์มตัวแทนจำหน่าย
  • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ประมาณ 2-3 วันทำการ บริษัทจะติดต่อท่านตามรายละเอียดที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในระบบ
ข้อมูลจากแผนกการตลาด
T.M.ASIANFOOD