สินค้า OTOP แบรนด์ "แม่ละมัย"

Last updated: Mar 25, 2020  |  530 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวทั่วไป Update !!

สินค้า OTOP แบรนด์ "แม่ละมัย"

บริษัทคำนึงถึงชุมชนเป็นสำคัญ เพราะเรามีพื้นฐานชีวิตคือชาวไร่ชาวนา บริษัทจึงตระหนักให้สินค้าเราเป็น OTOP เพราะบริษัทผลิตสินค้าจากธรรมชาติ 100% และสนับสนุนการมีอาชีพของคนในชุมชน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของเราทุกคน