คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูหอม
     - น้ำพริกปลาทูหอม มี 3 สูตร คือ สูตรต้นตำรับ สูตรแซ่บ และสูตรเผ็ดน้อย
     - ปริมาณสุทธิ 50 กรัม
     - ราคาจำหน่ายกระปุกละ 35.00 บาท และจำหน่ายแบบแพ็ค 3 กระปุก คละสูตรได้ แพ็คละ 100.00 บาท

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูหอม
     - ปลาทูหอม มี 3 ขนาด คือ ขนาด S, ขนาด M และขนาด L
     - บรรจุถุงสุญญากาศ 3 ตัว ตามขนาดไซต์ โดยมีน้ำหนักแบ่งตามขนาด 3 ขนาด/แพ็ค คือ ขนาด S น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 300 - 400 กรัม ขนาด M น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 401 - 500 กรัม และขนาด L น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 501 - 600 กรัม
     - ราคาจำหน่าย คือ ขนาด S แพ็คละ 120.00 บาท ขนาด M แพ็คละ 150.00 บาท และขนาด L แพ็คละ 200.00 บาท

       ได้รับการรับรองมาตรฐาน IPHA (Industrial and Production Hygiene Administration) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 ทั้งด้านสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากร จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

       ได้รับการรับรองสถานประกอบกิจการ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID - 19 เลขที่ MOPH-STCV-R6-AM221169-V3/2564 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25/6/2021 - 25/6/2022 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูหอม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูหอม
       อุดมไปด้วยโปรตีน ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เสริมสร้างให้ร่างกายเติบโตเต็มวัย และอุดมไปด้วยสารโอเมก้า 3 ที่ช่วยบำรุงประสาทและสมอง และมีสรรพคุณช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่ช่วยลดภาวะไขมันอุดตัน อันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด เป็นต้น

         ในปี 2564 ได้รับรางวัลพร้อมโล่ สุดยอดผู้ประกอบการดีเด่น และสุดยอดนักธุรกิจ อันดับ 1 (THE BEST OF THE BEST)ประจำปี 2564 จากโครงการ Agro Beyond Academy #2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดด้านอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูหอม
         น้ำพริกปลาทูหอม เป็นสินค้าต้นแบบและบริการ ปี 2562-2563 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งร้านเราได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 และปั้นดาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ที่สำคัญน้ำพริกปลาทูหอม ได้รับคัดเลือกให้แสดงสินค้า ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานพิธีฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร ที่บูธ "ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด" ด้วย และน้ำพริกปลาทูหอม ทุกสูตร (สูตรแซ่บ สูตรเผ็ดน้อย และสูตรต้นตำรับ) ได้รับการรับรองสินค้า MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูหอม
         ร้านเราได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ปั้นดาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 และและปลาทูหอม ทุกขนาด (ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L)) ได้รับการรับรองสินค้า MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

       

         บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทำให้บริษัท TMAF คว้า IPHA การันตีความปลอดภัยจากโควิด - 19 โดยรายละเอียดโดยสรุป คือ ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด ผ่านการรับรองการต่ออายุด้านสุขอนามัย หรือ IPHA (Industrial and Production Hygiene Administration) ครั้งที่ 1 ตอกย้ำด้านผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการสุขอนามัยที่ป้องกันการปนเปื้อนโควิด - 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานประกอบการ ด้านกระบวนการผลิต และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ด้วยมาตรการร่วม 3 ภาคี ภายใต้แนวทางมาตรฐานของ GMP, HACCP และ ISO22000 จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูหอม
       ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เรา เป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปลาทูหอม หอมแดง พริก และข่า เป็นต้น โดยวัตถุดิบเหล่านี้เรารับซื้อกับคนในชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพและเกื้อกูลกันของคนในชุมชน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูหอม
       ปลาทูหอม เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% กรรมวิธีและส่วนผสมได้จากธรรมชาติ 100%

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูหอม
     1. ปลาทูหอมที่นำมาแปรรูป เราคัดสรรปลาทูเกรดเอ ที่มีลักษณะตัวปลาทูไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป นำมาผ่านกรรมวิธีของร้าน
     2. โดยปลาทูที่นำมาเป็นวัตถุดิบนั้นร้านเรารับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และน่านน้ำไทย ผ่านทางห้องเย็นของจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูหอม
     1. ปลาทูหอม เราคัดสรรตามขนาดและน้ำหนักของตัวปลา โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด S น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 580 กรัม ขนาด M น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 890 กรัม และขนาด L น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 990 กรัม เป็นต้น
     2. โดยปลาทูที่นำมาเป็นวัตถุดิบนั้นร้านเรารับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และน่านน้ำไทย ผ่านทางห้องเย็นของจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูหอม
         วัตถุดิบได้จากปลาทูหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทที่นำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกปลาทูหอม โดยปลาทูหอมร้านเรามีสูตรการหมักเฉพาะตัว ที่มีรสชาติสไตล์อีสาน มีอัตลักษณ์และความลงตัว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูหอม
         วัตถุดิบได้จากปลาทูสด ที่เราคัดสรรเกรดเอ โดยเน้นที่คุณภาพของวัตถุดิบเป็นสำคัญ

- บริษัทมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า 15 ช่องทาง รายละเอียด 

- ติดต่อสอบถามเส้นทาง หมายเลขโทร. >>> 063-5838389 (คุณแพท)

- ติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล์ รายละเอียด 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
โทร. 063-5838388

  1. ขั้นตอนหรือวิธีการสั่งซื้อสินค้า รายละเอียด  
  2.  ขั้นตอนการแจ้งการชำระเงิน รายละเอียด 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
โทร. 063-5838388

   

 

  

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้