ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณชดาภา ตันติธนทัต 21788141421 -เครื่องบิน (THAICargo) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Dec 19, 2562 122019000004
คุณจินตนา สารพันโชติวิทยา TH4807G4VMN5B Flash Express-- Jul 25, 2020 TMAF25001
ปัณณพร เวฬุวนาทร TH0203EGPTX5E Flash Express-- Jul 04, 2020 072020000001
ธำรงค์ รักถิ่น TH0203E5KEB0B Flash Express-- Jun 30, 2020 062020000013
สมชาย เงาะจันทรา TH2006DBYKJ4E Flash Express-- Jun 20, 2020 062020000010
คุณพัฒนฉัตร จงเจริญ TH1308D930DTF Flash Express-- Jun 19, 2020 TMAFPR007
คุณไพลิน ดาวเรือง TH6101D8ZV62K Flash Express-- Jun 19, 2020 TMAFPR006
คุณศรัญญา แสงมาศ TH3001D8YT29A Flash Express-- Jun 19, 2020 TMAFPR005
คุณลัดดา สุ่นจันทร์ TH0205D8ZZ67C Flash Express-- Jun 19, 2020 TMAFPR004
คุณกุลธิดา วงศ์เจริญ TH0203D8ZAM9B Flash Express-- Jun 19, 2020 TMAFPR003
คุณอรุณ เอี่ยมพวด TH0130D8ZJB5A Flash Express-- Jun 19, 2020 TMAFPR002
คุณจิรัชญา อนันต์ทิวากร TH0114D8Y5T6A Flash Express-- Jun 19, 2020 TMAFPR001
คุณพรศิริ ณะธรรม TH2801D681T6A Flash Express-- Jun 18, 2020 TMAFPR005
คุณณิชาวรินทร์ มากมี TH2007D67J86H Flash Express-- Jun 18, 2020 TMAFPR004
คุณสมพร นิเกศรี TH1601D66705H Flash Express-- Jun 18, 2020 TMAFPR003
คุณวิทยา กัณพิพัฒน์ TH0401D68GA7K Flash Express-- Jun 18, 2020 TMAFPR002
คุณสุทรชาติ TH0123D67V53B Flash Express-- Jun 18, 2020 TMAFPR001
คุณศิริรัตน์ เพ็ชรสุด TH7303D3E3K2B Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR017
คุณฤทัย ไชยฤทธิ์ TH7001D3BPW7J Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR016
คุณแมน จันพิทักษ์ TH5604D3EAA7B Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR015
คุณณัฐพล ศรีเตชิศรานนท์ TH4714D3E866K Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR014
คุณเตชินี แอ๊คเซ่น TH4603D3CNQ5C Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR013
คุณทรวงสุดา TH3905D3CGJ6B Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR012
คุณชลิดา อึงพิทักษ์พันธุ์ TH3801D3D153K Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR011
คุณสิริกาญจน์ ชนัฐธัญนพ TH3307D3BWF2B Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR010
คุณแม่ขวัญใจ TH3301D3CSE3A Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR009
คุณจินตลา ได้เลิศ TH3108D3EM68E Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR008
คุณทองแท้ กิจบัญญัติอนันต์ TH2901D3BUC6J Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR007
คุณณัฐชยา กุลศิริรัตน์ TH2402D3BMD0F Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR006
คุณสมบัติ TH2103D3C051M Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR005
คุณสำเภา แจ่มกระจ่าง TH1103D3BS64A Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR004
คุณสุวิมล TH0508D3C877A Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR003
คุณวริศรา สุดถนอน TH0132D3E1N6K Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR002
คุณธันยนันท์ ขันจะนันท์ TH0106D3EHE7B Flash Express-- Jun 17, 2020 TMAFPR001
คุณฉันทนา วรโชติปวัตร TH7306D0JPD0M Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR046
คุณภารดี เพชรประสมกูล TH7111D0PZQ8A Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR045
คุณอรพินท์ ตันวิสุทธิ์ TH7111D0MYN5A Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR044
คุณอรพินท์ ตันวิสุทธิ์ TH7111D0HW25F Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR043
คุณวิศรุต ประพฤติ TH7101D0JCR4D Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR042
คุณประภา เทพเซ่งหลี TH6811D0PKU2F Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR041
คุณทิพปภา TH6401D0KS33C Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR040
คุณเกษร มาน้อย TH6212D0NW32D Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR039
คุณธานี ทองดี TH6106D0KKX2A Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR038
คุณทองดี TH6101D0M0Y8D Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR036
ร้านพงษ์เต้ง TH6006D0JWS1A Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR036
คุณปราณี TH5901DJH45F Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR035
คุณประสิทธิ์ เช้าโต TH5801D0QXA7K Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR034
คุณสมศรี โมนฤมิตร TH5601D0K343A Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR033
คุณศรีนวล TH5007D0J9E8D Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR032
คุณจินตนา สารพันโชติวิทยา TH4807D0QN37B Flash Express-- Jun 16, 2020 TMAFPR031
ชื่อลูกค้า : คุณชดาภา ตันติธนทัต
Tracking number : 21788141421
ประเภทการส่งสินค้า : -เครื่องบิน (THAICargo) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 19, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : คุณจินตนา สารพันโชติวิทยา
Tracking number : TH4807G4VMN5B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAF25001
ชื่อลูกค้า : ปัณณพร เวฬุวนาทร
Tracking number : TH0203EGPTX5E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : ธำรงค์ รักถิ่น
Tracking number : TH0203E5KEB0B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000013
ชื่อลูกค้า : สมชาย เงาะจันทรา
Tracking number : TH2006DBYKJ4E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000010
ชื่อลูกค้า : คุณพัฒนฉัตร จงเจริญ
Tracking number : TH1308D930DTF
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR007
ชื่อลูกค้า : คุณไพลิน ดาวเรือง
Tracking number : TH6101D8ZV62K
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR006
ชื่อลูกค้า : คุณศรัญญา แสงมาศ
Tracking number : TH3001D8YT29A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR005
ชื่อลูกค้า : คุณลัดดา สุ่นจันทร์
Tracking number : TH0205D8ZZ67C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR004
ชื่อลูกค้า : คุณกุลธิดา วงศ์เจริญ
Tracking number : TH0203D8ZAM9B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR003
ชื่อลูกค้า : คุณอรุณ เอี่ยมพวด
Tracking number : TH0130D8ZJB5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR002
ชื่อลูกค้า : คุณจิรัชญา อนันต์ทิวากร
Tracking number : TH0114D8Y5T6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR001
ชื่อลูกค้า : คุณพรศิริ ณะธรรม
Tracking number : TH2801D681T6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR005
ชื่อลูกค้า : คุณณิชาวรินทร์ มากมี
Tracking number : TH2007D67J86H
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR004
ชื่อลูกค้า : คุณสมพร นิเกศรี
Tracking number : TH1601D66705H
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR003
ชื่อลูกค้า : คุณวิทยา กัณพิพัฒน์
Tracking number : TH0401D68GA7K
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR002
ชื่อลูกค้า : คุณสุทรชาติ
Tracking number : TH0123D67V53B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR001
ชื่อลูกค้า : คุณศิริรัตน์ เพ็ชรสุด
Tracking number : TH7303D3E3K2B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR017
ชื่อลูกค้า : คุณฤทัย ไชยฤทธิ์
Tracking number : TH7001D3BPW7J
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR016
ชื่อลูกค้า : คุณแมน จันพิทักษ์
Tracking number : TH5604D3EAA7B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR015
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐพล ศรีเตชิศรานนท์
Tracking number : TH4714D3E866K
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR014
ชื่อลูกค้า : คุณเตชินี แอ๊คเซ่น
Tracking number : TH4603D3CNQ5C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR013
ชื่อลูกค้า : คุณทรวงสุดา
Tracking number : TH3905D3CGJ6B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR012
ชื่อลูกค้า : คุณชลิดา อึงพิทักษ์พันธุ์
Tracking number : TH3801D3D153K
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR011
ชื่อลูกค้า : คุณสิริกาญจน์ ชนัฐธัญนพ
Tracking number : TH3307D3BWF2B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR010
ชื่อลูกค้า : คุณแม่ขวัญใจ
Tracking number : TH3301D3CSE3A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR009
ชื่อลูกค้า : คุณจินตลา ได้เลิศ
Tracking number : TH3108D3EM68E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR008
ชื่อลูกค้า : คุณทองแท้ กิจบัญญัติอนันต์
Tracking number : TH2901D3BUC6J
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR007
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐชยา กุลศิริรัตน์
Tracking number : TH2402D3BMD0F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR006
ชื่อลูกค้า : คุณสมบัติ
Tracking number : TH2103D3C051M
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR005
ชื่อลูกค้า : คุณสำเภา แจ่มกระจ่าง
Tracking number : TH1103D3BS64A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR004
ชื่อลูกค้า : คุณสุวิมล
Tracking number : TH0508D3C877A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR003
ชื่อลูกค้า : คุณวริศรา สุดถนอน
Tracking number : TH0132D3E1N6K
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR002
ชื่อลูกค้า : คุณธันยนันท์ ขันจะนันท์
Tracking number : TH0106D3EHE7B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR001
ชื่อลูกค้า : คุณฉันทนา วรโชติปวัตร
Tracking number : TH7306D0JPD0M
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR046
ชื่อลูกค้า : คุณภารดี เพชรประสมกูล
Tracking number : TH7111D0PZQ8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR045
ชื่อลูกค้า : คุณอรพินท์ ตันวิสุทธิ์
Tracking number : TH7111D0MYN5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR044
ชื่อลูกค้า : คุณอรพินท์ ตันวิสุทธิ์
Tracking number : TH7111D0HW25F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR043
ชื่อลูกค้า : คุณวิศรุต ประพฤติ
Tracking number : TH7101D0JCR4D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR042
ชื่อลูกค้า : คุณประภา เทพเซ่งหลี
Tracking number : TH6811D0PKU2F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR041
ชื่อลูกค้า : คุณทิพปภา
Tracking number : TH6401D0KS33C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR040
ชื่อลูกค้า : คุณเกษร มาน้อย
Tracking number : TH6212D0NW32D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR039
ชื่อลูกค้า : คุณธานี ทองดี
Tracking number : TH6106D0KKX2A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR038
ชื่อลูกค้า : คุณทองดี
Tracking number : TH6101D0M0Y8D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR036
ชื่อลูกค้า : ร้านพงษ์เต้ง
Tracking number : TH6006D0JWS1A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR036
ชื่อลูกค้า : คุณปราณี
Tracking number : TH5901DJH45F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR035
ชื่อลูกค้า : คุณประสิทธิ์ เช้าโต
Tracking number : TH5801D0QXA7K
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR034
ชื่อลูกค้า : คุณสมศรี โมนฤมิตร
Tracking number : TH5601D0K343A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR033
ชื่อลูกค้า : คุณศรีนวล
Tracking number : TH5007D0J9E8D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR032
ชื่อลูกค้า : คุณจินตนา สารพันโชติวิทยา
Tracking number : TH4807D0QN37B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : TMAFPR031