ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณชดาภา ตันติธนทัต 21788141421 -เครื่องบิน (THAICargo) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Dec 19, 2562 122019000004
สิทธิชา ตองอบ EI846371089TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 24, 2020 042020000005
คุณอุษา ทองห่อ RKHC000034846 Kerry-kerry express Mar 27, 2020 032020000008
คุณวรินทร เดโชสถิตย์ RKHC000031329 Kerry-Kerry Express Thailand Mar 11, 2020 032020000001
Sathaporn Phunsranoi รถไฟ -รถไฟ Feb 18, 2020 022020000006
อาทิตยา สังข์แก้ว EI617113674TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 06, 2020 022020000001
คุณสำเริญ เหมาะทอง RKHC000024158 Kerry-ems Jan 23, 2020 สั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์
คุณปณัฏฐ์ชญา โคตรนารา TH3701524AR8A Flash Express-ems Jan 16, 2020 012020000007
นางสมศรี ภูฆัง SUBP000330674 Kerry-ems Jan 16, 2020 012020000006
คุณชมัยพร หยูศรี TH01164YTTT9A Flash Express-ตัวแทน.NASOT Jan 13, 2020 012020000002
คุณรัชฎา สุขสวัสดิ์ TH01344YTN04A Flash Express-ตัวแทน.NASOT Jan 13, 2020 012020000004
คุณนาเดลล่า บือราเฮง TH64014YTX65P Flash Express-ตัวแทน.NASOT Jan 13, 2020 012020000005
คุณระเบียบ คุขุนทด TH04024TC5T0C Flash Express-ems Jan 07, 2020 012020000001
คุณศรายุทธ มนตรี TH27184QGUB4D Flash Express-ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล "กิจกรรมดีท้ายปี" Jan 04, 2020 line03012020
ธนวันต์ นพกิตติกุล รับสินค้าที่บริษัท วารินชำราบ -รับสินค้าที่บริษัท วารินชำราบ Dec 31, 2019 122019000012
ธนวันต์ นพกิตติกุล NONE -รับสินค้าที่บริษัท Dec 31, 2019 122019000011
คุณพัชรินทร์ ดู่ขึ่ง TH04064FJTE2C Flash Express-ems Dec 23, 2019 122019000009
คุณมนัสนันท์ สุวรรณปิยะกุล TH37014FJY33N Flash Express-ems Dec 23, 2019 CA2019120020
คุณบัว (สมุทรปราการ) RKHC000018440 Kerry-ems Dec 21, 2019 REF.CA2019120016
อนงค์นาฎ RKHC000018124 Kerry-ems Dec 18, 2019 122019000005
คุณมนัสนัน สุวรรณปิยะกุล TH370747SX11B Flash Express-- Dec 14, 2019 line13122019
คุณซารีพ๊ะห์ กามาอูเซ็ง RKHC000017562 Kerry-- Dec 13, 2019 122019000002
Sathaporn Phunsranoi รถไฟ -ems Nov 27, 2019 112019000005
คุณนิตยา ศรีแนน RKHC000012481 Kerry-ems Oct 17, 2019 102019000003
ชื่อลูกค้า : คุณชดาภา ตันติธนทัต
Tracking number : 21788141421
ประเภทการส่งสินค้า : -เครื่องบิน (THAICargo) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 19, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : สิทธิชา ตองอบ
Tracking number : EI846371089TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : คุณอุษา ทองห่อ
Tracking number : RKHC000034846
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000008
ชื่อลูกค้า : คุณวรินทร เดโชสถิตย์
Tracking number : RKHC000031329
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry Express Thailand
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : Sathaporn Phunsranoi
Tracking number : รถไฟ
ประเภทการส่งสินค้า : -รถไฟ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : อาทิตยา สังข์แก้ว
Tracking number : EI617113674TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : คุณสำเริญ เหมาะทอง
Tracking number : RKHC000024158
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : สั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์
ชื่อลูกค้า : คุณปณัฏฐ์ชญา โคตรนารา
Tracking number : TH3701524AR8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : นางสมศรี ภูฆัง
Tracking number : SUBP000330674
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : คุณชมัยพร หยูศรี
Tracking number : TH01164YTTT9A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ตัวแทน.NASOT
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : คุณรัชฎา สุขสวัสดิ์
Tracking number : TH01344YTN04A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ตัวแทน.NASOT
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : คุณนาเดลล่า บือราเฮง
Tracking number : TH64014YTX65P
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ตัวแทน.NASOT
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : คุณระเบียบ คุขุนทด
Tracking number : TH04024TC5T0C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : คุณศรายุทธ มนตรี
Tracking number : TH27184QGUB4D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล "กิจกรรมดีท้ายปี"
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : line03012020
ชื่อลูกค้า : ธนวันต์ นพกิตติกุล
Tracking number : รับสินค้าที่บริษัท วารินชำราบ
ประเภทการส่งสินค้า : -รับสินค้าที่บริษัท วารินชำราบ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000012
ชื่อลูกค้า : ธนวันต์ นพกิตติกุล
Tracking number : NONE
ประเภทการส่งสินค้า : -รับสินค้าที่บริษัท
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000011
ชื่อลูกค้า : คุณพัชรินทร์ ดู่ขึ่ง
Tracking number : TH04064FJTE2C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000009
ชื่อลูกค้า : คุณมนัสนันท์ สุวรรณปิยะกุล
Tracking number : TH37014FJY33N
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : CA2019120020
ชื่อลูกค้า : คุณบัว (สมุทรปราการ)
Tracking number : RKHC000018440
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : REF.CA2019120016
ชื่อลูกค้า : อนงค์นาฎ
Tracking number : RKHC000018124
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : คุณมนัสนัน สุวรรณปิยะกุล
Tracking number : TH370747SX11B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : line13122019
ชื่อลูกค้า : คุณซารีพ๊ะห์ กามาอูเซ็ง
Tracking number : RKHC000017562
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : Sathaporn Phunsranoi
Tracking number : รถไฟ
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : คุณนิตยา ศรีแนน
Tracking number : RKHC000012481
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
Powered by MakeWebEasy.com